Jotta työaika käytettäisiin työntekoon

SiBe Work Oy tuottaa vallankumouksellista palvelua työajan- ja projektinhallintaan. Epäselvyys tehtävistä töistä ja informaatiokatkot ovat ongelma. Lisäksi ylimääräistä aikaa kuluu työntekijöiden turhan monimutkaisiin tuntikirjauksiin, joita pitää pahimmillaan tehdä paperille ja sähköisesti kahteen eri paikkaan eli erikseen palkanmaksua ja laskutusta varten. Tällainen tehottomuus kuluttaa turhaan rahaa asiakkaalta ja katetta yritykseltä sekä turhauttaa työntekijää.

Mobiili app project

Sovelluksesta

Helppokäyttöisyys

Tavoitteenamme on tuottaa yrityksille helppokäyttöistä työtehokkuutta parantavaa palvelua, joka aktivoi käyttäjiä jäsentelemään työtään uudella tavalla.

Työaika

Työntekijä aloittaa työpäivänsä avaamalla sovelluksen ja käynnistämällä työaikakirjauksen. Tämän jälkeen työaikaa voidaan kohdentaa tarkasti projektin eri tehtäviin valitsemalla suoritettava tehtävä.

Kohteet/Projektit

Projektilistaus työtehtävineen nähtävillä aina helposti ja missä vain. 

Ekologinen

Vähemmän paperia, jota toimitetaan henkilöltä toiselle. Parempi projektikohtainen informaatio vähentää turhaa liikkumista paikasta toiseen.

Informaatio

Muutokset projekteissa pysyvät ajantasaisesti nähtävillä ilman turhia yhteyskatkoksia. Mahdollisuus projektikohtaiseen keskusteluun.

Yhteystiedot

Jokaisen projektiin osallistujan yhteystiedot selkeästi saatavilla.

Tehokkuus

Kohdistamme ajattelua tuottavaan työhön ja sen sujuvoittamiseen. Haluamme tämän
päivän teknologiaa hyödyntämällä karsia turhia hallinnollisia työvaiheita pois.

Miksi me?

Olemme yksinkertainen, helppo ja joustava apu yrityksenne toiminnan tehostamiseen.

Keitä me olemme

Eero Lehmuskorpi

Toimitusjohtaja, CEO

SiBe Work Oy on keväällä 2020 perustamani yritys, joka suunnittelee, kehittää ja toteuttaa työajan ja projektien hallintapalvelua. Tarve palvelulle on tullut omakohtaisten havaintojen kautta työelämässä. Vastaan palvelun suunnittelusta, yrityksestä ja työryhmän rakentamisesta.

Paavo Uusitalo

Osakas, Markkinointipäällikkö, Marketing Manager

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaisena vastaan näistä osa-alueista. Olen myös aktiivisesti mukana palvelun kehityksessä.

Entäs sinä?

ammattilainen

Haluaisitko olla mukana kehittämässä?

Yrityksestä

Yrittäjä Eero Lehmuskorvella on 15 vuoden kokemus rakennusalalta ja teollisuudesta. Työskennellessään pienissä perheyrityksissä ja suurissa kansainvälisissä organisaatiossa on hän huomannut, että riippumatta yrityksen koosta ja organisaatiorakenteesta kuluu projekteissa kestämättömän paljon aikaa epätietoisuuteen.

SiBe Workin tarkoitus ja perusajatus on tehostaa työajan käyttöä ja helpottaa projektinhallintaa. Lisäksi yritys haluaa mahdollistaa tarkkojen tilastojen keräämisen työkohteittain, työvaiheittain sekä työntekijäkohtaisesti. Tämä helpottaa urakkalaskelmien tekemistä ja resurssien kohdentamista oikeisiin työkohteisiin ja -tehtäviin.

Tuloksena on palvelu, jonka avulla työntekijällä on käytettävissään kaikki tarvitsemansa tieto työkohteestaan ja tehtävistään vain parilla puhelimen näytön painalluksella, joka päivä. Samalla palvelulla työnjohto seuraa ja suunnittelee kuka työntekijöistä on missäkin kohteessa ja mitä työtehtävää tekemässä, milloin työvaihe valmistuu ja mikä on suunnitelmassa seuraava vaihe. Tuntikirjaukset saadaan samalla yksinkertaisella käyttöliittymällä talteen työntekijä-, työvaihe- ja työmaakohtaisesti.

Kehitys

Tuotamme asiakasyrityksillemme projektienhallintapalvelua. Tarjoamamme alusta mahdollistaa täsmällisen listauksen projekteista ja niihin liittyvistä työtehtävistä helpottaen tehtävien järjestelmällistä tekemistä ja tehostaen työajan käyttöä. Työtehtävien suorittamiseen suoraan liitetty työajanseuranta säästää työntekijöiden tuntikirjaamiseen kuluvaa aikaa.

Tuottamamme sovellus perustuu avoimeen lähdekoodiin. Käyttöliittymä on suunniteltu helppokäyttöiseksi ottaen kuitenkin huomioon monipuoliset käyttötarpeet. Olemme aloittaneet perustarpeista ja lisäämme ominaisuuksia sovelluksen kehittyessä.

Päämääränämme on mahdollistaa asiakkaillemme resurssien viisas kohdentaminen. Haluamme palvella asiakkaitamme heidän tarpeidensa mukaisesti, joten kehitämme palveluamme jatkuvasti asiakkailta kerätyn palautteen ja käyttökokemuksien pohjalta.

mobiili app time log

Kiinnostuitko?

Kerromme mielellämme palvelustamme lisää.
info@sibework.fi